MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals en el camp de la matemàtica aplicada i computacional i l’anàlisi de dades amb un caràcter eminentment pràctic. Els estudis proporcionen habilitats i destreses analiticoabstractes, algoritmicocomputacionals i en el maneig quantitatiu de la informació per resoldre problemes reals, i capaciten els titulats per desenvolupar nous algorismes i eines per a l’optimització, la modelització i el tractament de dades complexes.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

11,854

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,954
 • 2021-22: 11,936
 • 2020-21: 11,660
 • 2019-20: 10,920
 • 2018-19: 10,134
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

11,694

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,928
 • 2021-22: 11,870
 • 2020-21: 11,458
 • 2019-20: 10,920
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Ciències Generals, Geologia i Ciències Ambientals, Química i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

37 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

40 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (60%)
 • Anglès (30%)
 • Castellà (10%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir gust per l’abstracció, el raonament lògic i l’aplicació pràctica mitjançant la modelització. Cal que sigui aficionat a les matemàtiques, la física i la computació, que tingui curiositat per la ciència en general i capacitat de treball, i que consideri un repte la resolució de problemes.
 • Cal haver cursat Matemàtiques en els dos cursos de batxillerat i haver-se examinat d’aquesta matèria a les PAU.

Curs zero

Cursos durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés:

 • Física per a científics
 • Química per a científics
 • Matemàtiques per a físics i matemàtics
 • Biologia per a científics

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats