MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capaços de dissenyar, implementar i mantenir instal·lacions de generació amb fonts d'energia renovable (hidràulica, eòlica, fotovoltaica, geotèrmica, solar tèrmica, solar termoelèctrica i biomassa) i d'aportar solucions per optimitzar tot procés amb mesures d'estalvi i ús eficient de l'energia. El grau també orienta als estudiants cap a la cerca de noves fonts d'energia.

S'ofereixen 2 itineraris: Generació i consum eficient d'energia i Enginyeria elèctrica.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,342

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geologia i Ciències Ambientals i Química.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geologia i Ciències Ambientals i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

30 places

Demanda en 1a opció 2023-24

24 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

36 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 122,34 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 7.621 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (50%)
 • Castellà (30%)
 • Anglès (20%)

Horari

 • Torn de matí: de 8 a 14 hores.
 • Torn de tarda: de 15 a 21 hores.
 • Torn nocturn: de 17 a 22 hores.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès per les matemàtiques i la física i facilitat per al càlcul. És recomanable que tingui també coneixements d'informàtica i motivació per la investigació.
   
 • És convenient que sigui una persona amb capacitat d'anàlisi i de síntesi, creativa, amb bona habilitat manual i visió espacial i amb sensibilitat pel medi ambient.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats