MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb uns sòlids coneixements d’economia i de gestió empresarial que tinguin una visió de conjunt del funcionament de les organitzacions i de l’entorn en el qual desenvoluparan la seva activitat.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Hi ha una prova de formació bàsica i de nivell d'anglès.

Oferta de 1r curs 2024-25

55 places

Matrícula 2023-2024

82 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 9.795 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Castellà (51%)
 • Anglès (45%)
 • Català (4%)

Horari

 • Primer i segon: matí
 • Tercer i quart: tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès per aspectes relacionats amb l'economia, el funcionament de l'empresa i la seva gestió.

Normativa de permanència

Normes generals de permanència en els estudis de la UAO:

 • Primer curs: l'estudiant està obligat a superar el 30% dels crèdits matriculats per poder romandre en els estudis del grau i un mínim del 70% per poder matricular-se de matèries del segon curs. La totalitat dels crèdits del primer any acadèmic s'han de superar en un màxim de dos cursos. Cada mes de juliol es convoca una prova general de formació bàsica del grau per als estudiants que no hagin superat la totalitat de les matèries.
 • Segon curs: l'alumnat està obligat a superar el 50% dels crèdits matriculats per poder matricular-se de matèries de tercer.
 • Tercer curs: cal superar el 50% dels crèdits matriculats per poder-se matricular de matèries del quart curs.
 • Quart curs: per poder defensar el Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'haver aprovat totes les assignatures; en cas de tenir un màxim de 18 crèdits suspesos, es pot acollir a la convocatòria extraordinària de fi de grau.

Estudis relacionats