MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu formar dissenyadors i artistes que puguin desenvolupar la seva activitat professional en l'àmbit dels jocs, dels videojocs, dels jocs aplicats (serious games) i en tot tipus d'aplicacions interactives.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

7,754

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,044

Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Fonaments Artístics i Història de l’Art.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Fonaments Artístics i Història de l’Art.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

66 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

11 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 8.616 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • El 60% del preu es pot pagar en 10 mensualitats sense cap tipus de recàrrec.
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (40%)
 • Castellà (35%)
 • Anglès (25%)

Horari

Matí (a segon i quart curs l'horari és de tarda).

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant disposi de coneixements bàsics de física, matemàtiques, programació i ús d’aplicacions informàtiques al nivell que es tracten en l’itinerari de Ciències i Tecnologia del Batxillerat i que acrediti també un domini de l'anglès (nivell B1).
 • També cal que tingui capacitat d'explicar històries i de crear estètiques adaptades a públics concrets, on el dibuix artístic i tècnic en 2D i 3D i el món de l'àudio siguin tractats com a elements artístics.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats