MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis permeten obtenir els títols d'Enginyeria Física i Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i un títol propi de la UPC en Enginyeria Interdisciplinària. L'estudiant haurà de cursar almenys totes les assignatures obligatòries dels graus que la componen.

L'accés no és per nota de tall, sinó a través d'un procés de selecció que té en compte la nota d'accés a la universitat i un examen propi del CFIS. Com a requisit mínim imprescindible, la nota d'accés a la universitat ha de ser més alta que les dues notes de tall dels graus que integren el doble títol.

S'ofereixen 4 itineraris: Sistemes audiovisuals, Sistemes electrònics, Sistemes en telecomunicació i Sistemes telemàtics.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

4,5 anys (326 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per poder accedir a les dobles titulacions del CFIS, l'estudiant ha de seguir els passos següents:

 • Sol·licitar participar en el procés de selecció del centre, a través d'un formulari que s'obre cada any al web del CFIS els mesos d'abril-maig.
 • Un cop inscrit, se'l convoca a la realització d'una prova d'accés pròpia, que té lloc cada any a finals de maig o principis de juny.
 • Fer les Proves d'Accés a la Universitat (PAU)
 • Fer la preinscripció universitària ordinària situant en primer lloc un dels dos graus que es volen cursar al CFIS (ja que les dobles titulacions d'aquest centre no apareixen a l'oferta de places). És important fer la preinscripció ordinària perquè en cas que l'alumne no sigui admès finalment al CFIS pugui optar a un d'aquests dos graus.
 • A finals de juny es fa públic el resultat del procés de selecció. Als alumnes que són acceptats, se'ls convoca per a la realització de la matrícula al mes de juliol.


En què consisteix la prova d'accés pròpia?
L'examen consta de dues parts:

 • Part 1: resolució d'un qüestionari de preguntes de física i matemàtiques de batxillerat, amb resposta tancada, és a dir, cal escollir-ne una entre diverses possibilitats.
 • Part 2: resolució de problemes de física i matemàtiques.

Oferta de 1r curs 2024-25

L'oferta (40 places) es fa de forma conjunta amb la resta de les dobles titulacions que imparteix el Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS).

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 18,46 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.618 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (52%)
 • Castellà (24%)
 • Anglès (24%)

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de disposar d'un bon nivell en les matèries de física i matemàtiques. És aconsellable que tinguin també capacitat d'anàlisi i d'abstracció.

Normativa de permanència

 • La normativa de permanència del CFIS no permet allargar el període de finalització de la titulació, de manera que els estudiants han de seguir el pla d'estudis sense suspendre cap assignatura.
 • La càrrega de treball de cursar una doble titulació en aquest centre és aproximadament un 40% superior a la de cursar només un grau.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats