MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau pretén formar professionals amb uns coneixements amplis en l'àmbit de la ciència i les tecnologies aeroespacials, especialment en infraestructures aeroportuàries i d’aeronavegació, sistemes de transport aeri i de gestió del trànsit aeri, i que siguin capaços de planificar, dissenyar i operar qualsevol producte, infraestructura i servei de telecomunicació basat en sistemes de ràdio, fixos o mòbils, terrestres o per satèl·lit, o de comunicacions òptiques.

S'ofereixen 2 itineraris: Aeronavegació i Aeroports.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (367 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

11,330

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,718
 • 2021-22: 11,362
 • 2020-21: 11,140
 • 2019-20: 10,996
 • 2018-19: 10,378
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

11,324

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,548
 • 2021-22: 11,292
 • 2020-21: 10,686
 • 2019-20: 10,394
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Geologia i Ciències Ambientals.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Geologia i Ciències Ambientals.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

L'oferta es fa de forma conjunta amb el doble grau d'Enginyeria de Sistemes Aeroespacials + Enginyeria Telemàtica.

Demanda en 1a opció 2023-24

64 sol·licituds

Inclou la demanda del doble grau d'Enginyeria de Sistemes Aeroespacials + Enginyeria Telemàtica.

Matrícula 2023-2024

41 matriculats

Inclou la matrícula del doble grau d'Enginyeria de Sistemes Aeroespacials + Enginyeria Telemàtica.

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 18,46 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.470 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (41%)
 • Castellà (39%)
 • Anglès (20%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Aquesta titulació s'adreça a estudiants amb un alt rendiment acadèmic que disposin d'un bon nivell en les matèries de física, matemàtiques, geologia i ciències de la terra. És aconsellable que tinguin capacitat d'anàlisi i d'abstracció.
   
 • També és convenient que mostrin esperit emprenedor i que estiguin oberts als canvis, tenint en compte que hauran de desenvolupar la seva activitat en entorns dinàmics i en constant evolució.
 • Donades les característiques particulars del sector aeroespacial, també és aconsellable que tinguin una orientació cap a la internacionalització i els idiomes.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar 42 crèdits de la fase inicial del pla d'estudis (que correspon als 60 crèdits de primer) en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats