MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals de la indústria de l'animació, del disseny digital, la gamificació i l'art digital, amb coneixements de gestió, emprenedoria i màrqueting.

 

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,064

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,406
 • 2021-22: 10,074
 • 2020-21: 9,692
 • 2019-20: 9,422
 • 2018-19: 9,104
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,642

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,300
 • 2021-22: 8,410
 • 2020-21: 9,522
 • 2019-20: 8,310
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Física, Fonaments Artístics, Llengua i Cultura Llatines i Història de l’Art. 
 • Ponderen amb 0,1: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Tecnologia i Enginyeria.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Física, Fonaments Artístics, Llengua i Cultura Llatines i Història de l’Art. 
 • Ponderen amb 0,1: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

66 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

41 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 106 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.360 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (40%)
 • Castellà (40%)
 • Anglès (20%)

Horari

Matí i tarda

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar 42 crèdits de la fase inicial del pla d'estudis (que correspon als 60 crèdits de primer) en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Estudis relacionats