MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, que oferten conjuntament la UPF i la UAB i dues universitats de Madrid -Autónoma de Madrid i Carlos III-, pretenen formar professionals amb coneixements transversals de política i economia, als quals s'hi afegeix la dimensió específicament filosòfica. El primer curs s'imparteix a la UPF i a la UAB, el segon es cursa a les dues universitats de Madrid, i el tercer i el quart, novament a les universitats catalanes.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,368

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,750
 • 2021-22: 12,716
 • 2020-21: 13,018
 • 2019-20: 12,888
 • 2018-19: 12,710
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

12,282

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 12,750
 • 2021-22: 12,667
 • 2020-21: 12,794
 • 2019-20: 12,744
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

30 places

Les universitats Autónoma de Madrid i Carlos III, també de Madrid, ofereixen 30 places de primer curs addicionals de forma conjunta.

Demanda en 1a opció 2023-24

80 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

33 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis. El primer termini inclou el cost dels serveis administratius i el 60% del preu dels crèdits matriculats. La universitat fa el càrrec del pagament els dies immediatament posteriors a la matriculació. El 40% restant es paga durant la segona quinzena de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (40%)
 • Castellà (40%)
 • Anglès (20%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de disposar d'una base de matemàtiques i aptitud per a la comunicació i capacitat de discussió i diàleg. És recomanable tenir coneixements previs en història, filosofia i lògica per elaborar anàlisis de teories i dades relacionades amb les ciències polítiques. En general, ha de mostrar interès pel món de la política, l'ètica, el dret i la sociologia.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats