MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau, que s'imparteix en 5 anys, pretén formar professionals qualificats per gestionar la comunicació multilingüe en l'àmbit laboral i que tinguin un domini específic de les tasques de traducció i interpretació. La doble titulació garanteix el domini de les llengües pròpies i de dos idiomes: anglés i alemany, francès o llengua de signes catalana. El graduat obté dos títols, un per cada grau.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

5 anys (310 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

11,950

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,266
 • 2021-22: 12,438
 • 2020-21: 8,944
 • 2019-20: 6,284
 • 2018-19: 6,756
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

11,950

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,266
 • 2021-22: 12,438
 • 2020-21: 8,944
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024 i 2025:

 • Ponderen amb 0,2: Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Castellana i Literatura Catalana.
 • Ponderen amb 0,1: Literatura Dramàtica.

 Ponderacions 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Castellana, Literatura Catalana i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Literatura Dramàtica.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir al grau amb l'anglès com a primera llengua estrangera (idioma B) s'ha de superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP) consistent enfer un resum d'un text escrit en anglès, un exercici amb preguntes sobre el text i la redacció d'un text breu en anglès. Hi ha una única prova per accedir als estudis de Traducció i Interpretació (Anglès) de la UAB i la UPF i al doble grau de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades de la UPF.

Convocatòria a les proves d'accés del curs 2024-25:
Inscripció a les proves: del 4 al 10 de juny
Data de la prova: 15 de juny
Preu: 106,80 euros

Oferta de 1r curs 2024-25

15 places

Demanda en 1a opció 2023-24

22 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

17 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 18,46 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.562 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis. El primer termini inclou el cost dels serveis administratius i el 60% del preu dels crèdits matriculats. La universitat fa el càrrec del pagament els dies immediatament posteriors a la matriculació. El 40% restant es paga durant la segona quinzena de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (42%)
 • Castellà (12%)
 • Anglès (40%)
 • Francès (3%)
 • Alemany (3%)

Horari

En general, l'estudiant haurà de cursar les assignatures del grau en Traducció i Interpretació en horari de matí i les assignatures del grau en Llengües Aplicades en horari de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

L'estudiant ha de tenir facilitat per a la redacció i l'expressió tant en la llengua materna com en llengua estrangera i ha de dominar les tècniques de comunicació orals i escrites.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats