MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb coneixements de gestió i administració empresarial, preparats per afrontar els reptes derivats de la innovació i per dur-los a terme en tots els seus vessants, ja sigui ideant nous productes i empreses o introduint la innovació en processos, productes o organitzacions en empreses ja existents.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

7,640

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 7,636
 • 2021-22: 6,312
 • 2020-21: 5,714
 • 2019-20: 5,860
 • 2018-19: 5,944
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,396

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 6,756
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

70 places

Demanda en 1a opció 2023-24

75 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

73 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 5.990 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (40%)
 • Castellà (30%)
 • Anglès (30%)

Horari

Matins, de 8.00 a 14.00 hores.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de mostrar interès pel funcionament de la societat des del seu vessant econòmic i empresarial, així com bona predisposició per a les relacions interpersonals, per al treball en equip i per adaptar-se a l’entorn. També és recomanable que tingui esperit emprenedor, aptituds per a la resolució de problemes i presa de decisions i interès per l’autoaprenentatge.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats