MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau pretén formar professionals amb coneixements globals de gestió i administració empresarial en la nova economia, que tinguin un bon domini de les tecnologies actuals i que sàpiguen utilitzar els instruments de màrqueting i comunicació en xarxes socials per reconèixer oportunitats de negoci.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (324 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

8,344

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 8,544
 • 2021-22: 8,832
 • 2020-21: 8,600
 • 2019-20: 7,924
 • 2018-19: 7,948
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

7,418

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 6,714
 • 2021-22: 5,632
 • 2020-21: 7,194
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Disseny, Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Fonaments Artístics.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Física, Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

74 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

69 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.169 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (40%)
 • Castellà (30%)
 • Anglès (30%)

Horari

Tardes, de 15.00 a 21.00 hores

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de mostrar interès pel funcionament de la societat des del seu vessant econòmic i empresarial i ha de tenir una bona predisposició per a les relacions interpersonals, per al treball en equip i per adaptar-se a l'entorn. També és recomanable que tingui esperit emprenedor, aptituds per a la resolució de problemes i presa de decisions, interès per l'autoaprenentatge i un domini complet de les tecnologies actuals.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats