MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau pretén formar professionals amb coneixements de gestió i administració empresarial, que siguin capaços d'idear nous productes i empreses i d'introduir el component innovador en d'altres de ja existents, i que disposin dels instruments per prendre decisions en el context actual del turisme i per adaptar-se a empreses i institucions d'aquest sector.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (316 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,232
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Anàlisi Musical i Arts Escèniques.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Ciències Generals, Física, Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Anàlisi Musical i Arts Escèniques.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

22 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

40 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.210 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (40%)
 • Castellà (30%)
 • Anglès (30%)

Horari

Matins, de 8.00 a 14.00 hores

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de mostrar interès pel funcionament de la societat des del seu vessant econòmic i empresarial, així com una bona predisposició per a les relacions interpersonals, per al treball en equip i per adaptar-se a l’entorn. També haurà de tenir un bon domini de les llengües pròpies, així com un nivell òptim d'una llengua estrangera (preferiblement l'anglès).
   
 • És recomanable també, que tingui esperit emprenedor, aptituds per a la resolució de problemes i presa de decisions i interès per l’autoaprenentatge.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats