MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capacitats per a la gestió d'organitzacions, equipaments i projectes en sectors de l'esport competitiu, recreatiu, educatiu, de la salut, del turisme o de l'espectacle, amb una vocació internacional.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport realitza una prova d'accés pròpia que consta de cinc qüestionaris: un sobre cultura general, un altre de raonament lògic, un tercer de llengua anglesa, un altre sobre actituds i competències i un darrer sobre la concepció de l'aprenentatge.

Per accedir als estudis, es tindrà en compte la qualificació d'aquesta prova pròpia (25%) combinada amb la nota de les proves de la part comuna de la selectivitat o dels estudis d'accés (CFGS o altres) (75%).

Oferta de 1r curs 2024-25

50 places

Matrícula 2023-2024

58 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 174,12 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 10.547 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

El 50% del preu dels crèdits matriculats es paga en el moment de la inscripció. El 50% restant es satisfà en 9 mensualitats.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (75%)
 • Castellà (5%)
 • Anglès (20%)

Horari

Torn de matí.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 com a mínim en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior.
 • Si després de matricular-se tres cops d'un mateix Pràcticum no s'aconsegueix aprovar-lo, l'estudiant haurà d'abandonar els estudis. Per a la resta d'assignatures disposa d'un número indefinit de convocatòries.

Estudis relacionats