MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capaços d'estudiar els processos mentals i la conducta des d'una perspectiva científica i d'aplicar aquests coneixements a l'hora d'ajudar a comprendre i explicar el comportament humà, i que puguin motivar canvis tant individuals com contextuals per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. També capaciten per assumir responsabilitats en la prevenció, l'avaluació, el tractament i l'estudi científic de les diverses patologies del llenguatge, la parla i la veu que afecten la població.

S'ofereixen 2 itinerarisPsicologia de la salut i Psicologia de l’educació.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (354 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
  • :
Històric de notes de tall d'Octubre
  • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport realitza una prova d'accés pròpia que consta de cinc qüestionaris: un sobre cultura general, un altre de raonament lògic, un tercer de llengua anglesa, un altre sobre actituds i competències i un darrer sobre la concepció de l'aprenentatge.

Per accedir als estudis, es tindrà en compte la qualificació d'aquesta prova pròpia (25%) combinada amb la nota de les proves de la part comuna de la selectivitat o dels estudis d'accés (CFGS o altres) (75%).

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 12.637 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

El 50% del preu dels crèdits matriculats es paga en el moment de la inscripció. El 50% restant es satisfà en 9 mensualitats.

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

  • L'alumne ha de tenir interès per l'anàlisi i comprensió de la conducta humana des d'una perspectiva integrada pels diversos enfocaments científics existents en l'actualitat. El grau està dirigit especialment a estudiants que, a més d'estar interessats a rebre una formació científica, també vulguin aprofundir en el vessant humanístic i de servei a l'individu i a la societat.
  • Es pot accedir des de qualsevol opció de Batxillerat. Tot i així, des del punt de vista acadèmic, el perfil d’accés recomanat és el d'estudiants que provinguin de les opcions de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials.

Estudis relacionats