MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta doble titulació pretén formar professionals amb una preparació metodològica i tècnica avantguardista per contribuir al manteniment i la millora de la salut, el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Informació general

Assignatures

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (381 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Ciències Generals, Física, Matemàtiques i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Geografia, Història de la Música i de la Dansa i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Ciències Generals, Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Geografia i Història de la Música i de la Dansa.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

La PAP ha deixat de ser un requisit per ser admès al grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

Oferta de 1r curs 2024-25

10 places

Demanda en 1a opció 2023-24

8 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

6 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 10.133 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (70%)
 • Castellà (10%)
 • Anglès (20%)

Horari

Primer curs, de matí; a partir de segon, matí i tarda.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors. 
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin. 
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Estudis relacionats