MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que disposin d'una una base de coneixements sòlida en matemàtiques i física i que tinguin capacitat per aplicar-los en la resolució de problemes concrets en l’àmbit de l’enginyeria.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,168

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,275
 • 2021-22: 12,055
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,864

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,574
 • 2021-22: 8,510
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Ciències Generals, Dibuix Tècnic, Geologia i Ciències Ambientals i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

20 places

Demanda en 1a opció 2023-24

37 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

25 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (45%)
 • Català (45%)
 • Castellà (10%)

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui vocació i aptitud per a les matemàtiques i la física aplicades, inquietud científica i creativitat i un alt nivell d'exigència pròpia.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats