MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau pretén formar professionals que disposin d'habilitats directives i d'una visió generalista dels diferents departaments de l’empresa, que estiguin capacitats per desenvolupar tasques de gestió, assessorament i avaluació en empreses i institucions i que tinguin un coneixement ampli de la comunicació publicitària i les relacions públiques.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

6 anys (387 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

Sense places a primer

Els estudiants accediran a través del grau d'Administració i Direcció d'Empreses i en cursos posteriors complementaran aquesta formació amb assignatures del grau de Publicitat i Relacions Públiques.

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis: el 50% immediatament després de formalitzar-la i l’altre 50% l’1 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (54%)
 • Castellà (23%)
 • Anglès (23%)

Normativa de permanència

 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats