MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb coneixements sobre les bases biològiques de les malalties, el disseny de teràpies i vacunes, els nous mètodes de diagnòstic i les estratègies de prevenció, que puguin desenvolupar la seva activitat en l'àmbit de la salut i el biofarmacèutic.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,878

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,088
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,208

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 7,838
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

50 places

Demanda en 1a opció 2023-24

79 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

52 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 95,95 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.058 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis: el 50% immediatament després de formalitzar-la i l’altre 50% l’1 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català / castellà (73%)
 • Anglès (27%)

Horari

Matí. Hi ha classes pràctiques algunes tardes en períodes concrets.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats