MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis tenen per objectiu formar professionals capacitats per intervenir i orientar els pacients amb dèficits auditius o vestibulars de diferents edats i condicions i, juntament amb altres especialistes, per escollir els suports, dispositius i pròtesis auditives més adequats per millorar la seva qualitat de vida.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Matemàtiques.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 110 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.901 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis: el 50% immediatament després de formalitzar-la i l’altre 50% l'1 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Castellà (80%)
 • Anglès (20%)

Horari

 • Sessions setmanals virtuals sincròniques: cada dimecres de 18 a 21 hores
 • Sessions presencials a la Facultat de Medicina: divendres de 9.30 a 14 i de 16 a 20 hores (cada 3-4 setmanes)

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats