MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar experts en l'estudi dels éssers vius amb l'objectiu d'obtenir-ne béns i serveis, que disposin de coneixements en biologia, bioquímica i enginyeria que puguin ser aplicats en els àmbits de la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels aliments i l'agricultura per dur a terme, a gran escala, la síntesi de productes que afecten tots els camps esmentats.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,422

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,042
 • 2021-22: 10,890
 • 2020-21: 10,470
 • 2019-20: 10,270
 • 2018-19: 10,286
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

9,324

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,018
 • 2021-22: 10,750
 • 2020-21: 9,634
 • 2019-20: 5,726
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026: 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

62 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

61 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (79%)
 • Castellà (1%)
 • Anglès (20%)

Horari

De dilluns a divendres, matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que l'estudiant tingui coneixements bàsics de física i química, així com de matemàtiques i geologia. És recomanable també que li agradi el treball de laboratori i que disposi d'una gran capacitat d'observació.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin. 
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

 

Estudis relacionats