MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau pretén formar fisioterapeutes generalistes amb una preparació científica i una capacitació suficients per identificar, tractar i comparar aquells problemes de salut als quals es pot donar resposta des de la fisioteràpia, i dietistes-nutricionistes capaços d'entendre el procés de la nutrició i d'aplicar aquests coneixements al camp de la dietètica.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

5 anys (375 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,387

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,892
 • 2021-22: 11,017
 • 2020-21: 10,680
 • 2019-20: 10,154
 • 2018-19: 10,084
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

9,333

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,640
 • 2021-22: 10,478
 • 2020-21: 10,204
 • 2019-20: 8,709
Nota de tall per a majors de 25 anys

6,063

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

 Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

20 places

Demanda en 1a opció 2023-24

45 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

20 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 18,46 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.636 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català / Castellà (75%)
 • Anglès (25%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir un bon nivell en les assignatures de química, biologia i física. És aconsellable que tinguin també interès per les ciències biomèdiques, sociomèdiques i pel desenvolupament tecnològic.
   
 • És recomanable que disposin de destresa manual, capacitats analítiques i d'una actitud positiva per a la recerca permanent.
   
 • La titulació està dissenyada preferentment per a estudiants procedents del batxillerat de Ciències i Tecnologia.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se com a mínim de 60 crèdits.
 • Cal superar com a mínim 18 crèdits en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 10 anys per completar els estudis.

Estudis relacionats