MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau permet obtenir els títols d'Arquitectura Tècnica i d'Arquitectura. Durant els dos primers anys, els estudiants es formen a la UdL com a arquitectes tècnics amb un perfil generalista que els capacitarà per exercir la direcció d'execució d'obra, la gestió de tots els processos relacionats amb el seu desenvolupament i la gestió de projectes i pressupostos. A partir de tercer, ja es poden cursar simultàniament matèries de la carrera d'Arquitectura que imparteix la Rovira i Virgili.

El grau d'Arquitectura Tècnica ofereix 2 itineraris: Rehabilitació i Construcció sostenible.

Informació general

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

( ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

Sense places a primer

Els estudiants accediran al grau d'Arquitectura Tècnica a través del procés ordinari de preinscripció, i al cinquè curs complementaran aquesta formació amb assignatures del grau d'Arquitectura.

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (58%)
 • Castellà (17%)
 • Anglès (25%)

Horari

Torn de matí (primer curs).

Perfil d'ingrés recomanat

 • La titulació està dissenyada preferentment per a estudiants procedents de l'opció Científico-Tècnica o de Ciències de la Salut.
 • Els estudiants han de tenir un mínim d’habilitat en l’àrea del dibuix i una preparació tècnica bàsica en física i matemàtiques que els permeti dur a terme els estudis tècnics per aconseguir l’estabilitat de l’edifici, així com el càlcul i el control dels paràmetres naturals i artificials que influeixen en l’edificació.
 • És aconsellable que tinguin també coneixements d’història de l’art i interès per a la pràctica artística en general, així com també per a la preservació dels valors del paisatge i dels béns culturals.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 10 anys per completar els estudis (15 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats