MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta doble titulació, que s'imparteix conjuntament amb la Novia University of Applied Sciences de Finlàndia, pretén complementar els coneixements que proporciona el grau d'Enginyeria Mecànica (domini dels sistemes mecànics, des de la selecció dels materials fins al disseny, càlcul, construcció, verificació i manteniment de les màquines i les estructures) amb una formació addicional en l'àmbit de l'Energia i l'Enginyeria Ambiental, que farà que l'estudiant hagi de cursar com a mínim un curs acadèmic en aquesta universitat estrangera.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

Sense places a primer

Els estudiants accediran al grau d'Enginyeria Mecànica a través del procés ordinari de preinscripció, i al quart curs complementaran aquesta formació amb assignatures del grau d'Energy Environmental Engineering.

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (45%)
 • Castellà (22%)
 • Anglès (33%)

Horari

Torn de matí o tarda els dos primers cursos. Tercer en torn de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que l'estudiant tingui coneixements de matemàtiques, física i dibuix tècnic. També és recomanable que tingui capacitat de visió espacial, és a dir, facilitat d'imaginar i treballar amb cossos geomètrics.
 • Cal tenir un bon nivell d'anglès

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 8 anys per completar els estudis (12 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats