MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar fisioterapeutes generalistes amb una preparació científica i una capacitació suficients per identificar, tractar i comparar aquells problemes de salut als quals es pot donar resposta des de la fisioteràpia.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,798

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,680
 • 2021-22: 10,730
 • 2020-21: 10,323
 • 2019-20: 9,721
 • 2018-19: 9,791
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,434

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,583
 • 2021-22: 10,557
 • 2020-21: 9,806
 • 2019-20: 8,389
Nota de tall per a majors de 25 anys

8,063

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Matemàtiques.

 Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

25 places

Demanda en 1a opció 2023-24

107 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

25 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català / Castellà (80%)
 • Anglès (20%)

Horari

El primer curs és de matí, la resta de cursos hi ha classes al matí i a la tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir un bon nivell en les assignatures de química, biologia i física. És aconsellable que tinguin interès pel coneixement de les ciències biomèdiques, sociomèdiques i el desenvolupament tecnològic per aplicar-lo en el procés d'atenció, així com que tinguin destresa manual, capacitats analítiques i una actitud positiva per a la recerca permanent.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 8 anys per completar els estudis (12 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats