MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar infermeres i infermers generalistes amb la preparació científica i humana i amb les aptituds suficients per poder identificar, avaluar i actuar en les necessitats de salut i de cures de persones sanes o malaltes, i que siguin capaços d'afrontar els reptes sanitaris de la societat actual.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

11,283

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,340
 • 2021-22: 11,498
 • 2020-21: 11,110
 • 2019-20: 10,211
 • 2018-19: 9,856
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,756

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,601
 • 2021-22: 11,256
 • 2020-21: 10,716
 • 2019-20: 9,380
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,625

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

105 places

Demanda en 1a opció 2023-24

365 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

106 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català / Castellà (80%)
 • Anglès (20%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • La titulació està dissenyada, preferentment, per a estudiants procedents de la modalitat de batxillerat de Ciències i Tecnologia.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 8 anys per completar els estudis (12 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats