MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau aporta els coneixements, destreses i habilitats necessàries per exercir la professió d'infermer i fisioterapeuta, promovent la integració global d’aquestes competències i la investigació en l’àmbit de les ciències de la salut.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

5 anys (375 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,032

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,001
 • 2021-22: 12,288
 • 2020-21: 12,065
 • 2019-20: 11,456
 • 2018-19: 11,522
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

11,220

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,024
 • 2021-22: 12,044
 • 2020-21: 10,304
 • 2019-20: 10,733
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,250

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

25 places

Demanda en 1a opció 2023-24

171 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

27 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 18,46 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.525 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català / Castellà (75%)
 • Anglès (25%)

Horari

Matí i tarda. De dilluns a divendres en horari que pot anar des de les 8 fins a les 21h

Perfil d'ingrés recomanat

 • La titulació està dissenyada, preferentment, per a estudiants procedents de la modalitat de batxillerat de Ciències i Tecnologia.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se com a mínim de 60 crèdits.
 • Cal superar com a mínim 18 crèdits en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 10 anys per completar els estudis.

Estudis relacionats