MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar experts en l'estudi de les desigualtats i les identitats ètniques, de classe, de gènere o d'edat; en les variacions culturals que es produeixen en interaccions i fluxos socials; el funcionament d'organitzacions, l'anàlisi de manifestacions de la cultura popular i tradicional i les situacions de canvi que requereixen d'una acció per atendre la diversitat cultural.

S'ofereixen 2 itineraris:
Innnovació i crítica en el coneixement antropològic i Aplicacions antropològiques en cultura, medi ambient i societat.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,778
 • 2020-21: 6,667
 • 2019-20: 6,194
 • 2018-19: 6,844
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,578
 • 2019-20: 5,572
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Història de la Música i de la Dansa.

Oferta de 1r curs 2024-25

70 places

Demanda en 1a opció 2023-24

47 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

68 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (50%)
 • Castellà (45%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí

Perfil d'ingrés recomanat

 • Aquest grau està adreçat a estudiants interessats per les diferències i desigualtats socioculturals, la gènesi dels estereotips i dels prejudicis i la comprensió dels nostres costums com a resultat de processos culturals i no com a fets naturals i immutables.
   
 • És recomanable que l'alumne tingui capacitat de raonament lògic, d'empatia i de comprensió de persones i grups de característiques socials i culturals diferents a les seves.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats