MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capacitats per treballar en la recerca biomèdica, en el diagnòstic biològic de les malalties i la seva prevenció i en el disseny de noves estratègies assistencials, i que siguin competents també com a tecnòlegs, docents, comunicadors i creadors de coneixement en les diverses àrees de la biomedicina.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,414

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,780
 • 2021-22: 12,785
 • 2020-21: 12,702
 • 2019-20: 12,392
 • 2018-19: 12,244
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

12,207

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 12,562
 • 2021-22: 12,781
 • 2020-21: 12,498
 • 2019-20: 12,383
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

124 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

59 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (60%)
 • Castellà (35%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • El grau s'adreça a estudiants que tinguin interès per la biologia humana, pel coneixement del seu funcionament, pels fonaments de la malaltia i per la resposta de l'organisme a aquesta.
   
 • També està pensat per a estudiants amb inquietuds professionals en el camp de la investigació bàsica o en el món de la indústria farmacèutica i de diagnòstic, especialment en l'àmbit sanitari, tant en el seu aspecte investigador i de desenvolupament com en el tecnològic i aplicat.
   
 • És molt recomanable disposar d'un bon nivell de biologia i haver cursat al batxillerat les assignatures de matemàtiques, física i química. També és aconsellable tenir coneixements d'anglès.

Curs zero

La facultat organitzarà cursos propedèutics si ho considera necessari.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats