MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis tenen per objectiu formar metges que estiguin capacitats per a l'exploració, el diagnòstic, els procediments i pronòstics mèdics, la promoció de la salut i la prevenció.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

6 anys (360 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,893

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 13,086
 • 2021-22: 12,988
 • 2020-21: 12,990
 • 2019-20: 12,546
 • 2018-19: 12,641
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

12,523

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 12,795
 • 2021-22: 12,878
 • 2020-21: 12,660
 • 2019-20: 12,458
Nota de tall per a majors de 25 anys

6,688

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

100 places

Demanda en 1a opció 2023-24

262 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

123 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (94,7%)
 • Castellà (3%)
 • Anglès (2,3%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui un coneixement suficient de matemàtiques, física, química i biologia, així com capacitat per establir relacions causa-efecte.
   
 • També és necessari tenir vocació d'atenció i servei als altres.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 8 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 11 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats