MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis tenen per objectiu oferir una formació tecnològica, científica i socioeconòmica en l'àmbit de la informàtica que capaciti els titulats per dissenyar o implementar programari i solucions informàtiques innovadores en àrees de treball d'aparició recent.

S'ofereix 4 itineraris: Informàtica, Bioinformàtica, Gestió empresarial i Matemàtiques.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,362

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,430
 • 2021-22: 10,158
 • 2020-21: 9,650
 • 2019-20: 8,844
 • 2018-19: 8,728
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,164

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,118
 • 2021-22: 9,734
 • 2020-21: 9,374
 • 2019-20: 8,588
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Ciències Generals i Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci.

Oferta de 1r curs 2024-25

70 places

Demanda en 1a opció 2023-24

127 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

75 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (81%)
 • Castellà (19%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant hagi cursat la modalitat de Batxillerat de Ciències i Tecnologia, especialment pel que fa a les assignatures de Matemàtiques i Física. També es considera adequat un perfil d'ingrés provinent de cicles formatius de grau superior amb continguts informàtics.
 • Cal tenir interès per la informàtica i, en general, per les noves tecnologies. És convenient mostrar curiositat i iniciativa pel desenvolupament d'aplicacions informàtiques i la seva projecció en la societat.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats