MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau pretén formar professionals amb una visió general dels diferents camps de les matemàtiques i que tinguin capacitat per a l'estudi i l'anàlisi dels fenòmens físics i teòrics, per formular les relacions funcionals i quantitatives de la física en llenguatge matemàtic i per utilitzar-les en la resolució de problemes.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

5 anys (318 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

13,318

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 13,453
 • 2021-22: 13,546
 • 2020-21: 13,506
 • 2019-20: 13,340
 • 2018-19: 13,250
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

12,278

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 13,362
 • 2021-22: 13,346
 • 2020-21: 11,010
 • 2019-20: 13,290
Nota de tall per a majors de 25 anys

6,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Ciències Generals, Dibuix Tècnic, Geologia i Ciències Ambientals i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

20 places

Demanda en 1a opció 2023-24

68 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

25 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (78%)
 • Castellà (22%)

Horari

Matí: assignatures pròpies de Matemàtiques

Tarda: assignatures pròpies de Física

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant hagi cursat la modalitat de Ciència i Tecnologia al Batxillerat i que hagi superat amb èxit les matèries de matemàtiques i física. També és aconsellable haver cursat les assignatures d'electrotècnia, química, biologia i ciències de la terra i el medi ambient.
 • Cal tenir capacitat de raonament lògic, curiositat per descobir, entendre o explicar els fenòmens físics i, en general, interès per les ciències i les noves tecnologies.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
 • Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
 • L'estudiant a temps complet disposa de 8 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 11 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats