MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau pretén formar professionals amb una visió general i equilibrada dels diferents camps de les matemàtiques, que desenvolupin les capacitats d'anàlisi, abstracció, intuïció i pensament lògic, i que siguin capaços de dissenyar o implementar programari i solucions informàtiques innovadores en àrees de treball d'aparició recent.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

6 anys (348 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,920

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 13,118
 • 2021-22: 13,032
 • 2020-21: 13,140
 • 2019-20: 12,538
 • 2018-19: 12,250
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

12,800

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 13,094
 • 2021-22: 12,899
 • 2020-21: 11,929
 • 2019-20: 12,289
Nota de tall per a majors de 25 anys

7,563

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Ciències Generals, Dibuix Tècnic, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geologia i Ciències Ambientals i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

20 places

Demanda en 1a opció 2023-24

60 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

23 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 18,46 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.249 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (72%)
 • Castellà (28%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant hagi cursat la modalitat de Ciència i Tecnologia al Batxillerat i que hagi superat amb èxit les matèries de matemàtiques.
 • Cal tenir també interès per la informàtica i, en general, per les noves tecnologies.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
 • Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
 • L'estudiant a temps complet disposa de 8 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 11 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats