MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals que coneguin la diversitat de societats i cultures humanes, que sàpiguen apreciar-ne la seva complexitat i riquesa i que siguin capaços d'aplicar els seus coneixements en la comprensió i la resolució de problemes socials.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,700
 • 2020-21: 6,240
 • 2019-20: 5,324
 • 2018-19: 5,734
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,882
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Història de la Música y de la Dansa.

Oferta de 1r curs 2024-25

120 places

Demanda en 1a opció 2023-24

91 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

125 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (78%)
 • Castellà (20,8%)
 • Anglès (1,2%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui interès per la diversitat social i cultural i per les seves múltiples expressions polítiques, econòmiques, religioses, jurídiques, patrimonials i estètiques, així com pels fenòmens d'interculturalitat i multiculturalitat propis de les societats contemporànies (migratoris, urbans, de gènere, laborals, educatius) i les noves situacions de convivència i/o de conflicte que generen.
 • És aconsellable haver cursat el Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials i tenir un coneixement suficient d'anglès per poder accedir a una bibilografia especialitzada.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats