MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau capacita per a l'estudi i l'anàlisi dels fenòmens físics, les lleis que els regeixen i els models que els expliquen, i per saber formular les relacions funcionals i quantitatives de la física en llenguatge matemàtic i utilitzar-les en la resolució de problemes.
 
S'ofereixen 2 itineraris: Física fonamental i Física aplicada.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,114

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,356
 • 2021-22: 12,150
 • 2020-21: 11,884
 • 2019-20: 11,608
 • 2018-19: 11,446
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

11,962

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 12,236
 • 2021-22: 12,036
 • 2020-21: 11,660
 • 2019-20: 11,596
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Tècnic, Geologia i Ciències Ambientals i Tecnologia i Enginyeria.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Es realitza un test de matemàtiques amb la finalitat d'orientar l'estudiant sobre el nivell que se li recomana per començar els estudis de Física.

Oferta de 1r curs 2024-25

162 places

Demanda en 1a opció 2023-24

298 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

171 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (74%)
 • Castellà (18,9%)
 • Anglès (7,1%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui interès per descobrir, entendre o explicar els fenòmens físics habituals (astronomia, meteorologia, comportament de materials, electrònica, electromagnetisme i òptica, entre d'altres), així com per les ciències i les noves tecnologies.
   
 • És aconsellable també tenir facilitat per a les matemàtiques i la física i capacitat de raonament lògic. A banda de la física i les matemàtiques, es recomana haver cursat al Batxillerat les matèries d'electrotècnia, química, biologia i ciències de la terra i el medi ambient.

Curs zero

 • Curs d'un semestre de durada que es recomana als estudiants que han tingut resultats molt negatius en el test de matemàtiques.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats