MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau se centra en l'estudi de la Terra i els seus processos i té un vessant pràctic que afecta qüestions com la salut, la seguretat i el benestar de la població, el medi ambient i la viabilitat de les obres d'enginyeria. Els geòlegs són experts en descobrir matèries primeres que sostenen la societat moderna, com el petroli i el gas, els materials preciosos i els materials per a la construcció.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Geologia i Ciències Ambientals, Matemàtiques i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia i Ciències Generals.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

49 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

66 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (89%)
 • Castellà (11%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir una bona base en el camp de les matemàtiques, la física i la química, així com en matèries directament relacionades amb la titulació, com per exemple geologia, biologia i ciències de la terra i del medi ambient.
   
 • És aconsellable acreditar un domini de l'anglès que permeti, com a mínim, la comprensió de textos científics, i tenir certa experiència en fer sortides a la muntanya.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats