MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau, que imparteixen conjuntament la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, pretén formar professionals de l'estadística de perfil generalista, capacitats per dur a terme les tasques específiques del procés d'anàlisi de la informació i presa de decisions, incidint en l'obtenció i el tractament de dades.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,970

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,218
 • 2021-22: 10,594
 • 2020-21: 10,050
 • 2019-20: 9,512
 • 2018-19: 7,794
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

6,910

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,030
 • 2021-22: 10,416
 • 2020-21: 9,818
 • 2019-20: 9,340
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Oferta de 1r curs 2024-25

50 places

Demanda en 1a opció 2023-24

54 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

56 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (74,7%)
 • Castellà (25,3%)

Horari

Primer i segon, de matí; tercer i quart, de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir interès per les tècniques d'anàlisi de la informació i motivació per aprendre com aquestes tècniques s'apliquen en la presa de decisions en camps diferents: economia, empresa, sociologia, ciències experimentals, ciències de la vida i la salut i enginyeria, entre d'altres.
   
 • També és recomanable que estiguin predisposats a utilitzar els recursos matemàtics i informàtics des de les primeres etapes de formació com a estadistes i que tinguin habilitat per analitzar resultats numèrics, per la qual cosa és imprescindible tenir un coneixement de les matemàtiques desenvolupades al Batxillerat.
   
 • Cal disposar igualment de capacitat de síntesi i d'abstracció.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats