MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capaços de donar resposta a problemes vinculats a l'àmbit de l'enginyeria que integrin simultàniament aspectes dels sectors de l'electrònica, la informàtica i les comunicacions, en àrees com la indústria de l’automòbil, la biomèdica i l'electrònica o en empreses que desenvolupen maquinària de producció o equipaments de laboratori, entre d'altres.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

7,468

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 6,930
 • 2021-22: 6,828
 • 2020-21: 6,132
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,200
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

7,104

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 6,456
 • 2021-22: 6,196
 • 2020-21: 5,004
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Tècnic, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Geologia i Ciències Ambientals.

Ponderacions 2025:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Tècnic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Geologia i Ciències Ambientals.

Ponderacions 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Geologia i Ciències Ambientals.

Oferta de 1r curs 2024-25

44 places

Demanda en 1a opció 2023-24

48 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

45 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (76%)
 • Castellà (17%)
 • Anglès (7%)

Horari

Torn de matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L’estudiant ha de tenir una bona formació prèvia en ciències bàsiques, fonamentalment en matemàtiques i física.
   
 • És recomanable que mostri capacitat de raonament, d’observació i d’anàlisi, així com habilitat per al càlcul numèric i la resolució de problemes quantificables.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar 42 dels 60 crèdits del primer curs en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats