MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis ofereixen una formació general en matemàtiques que permeti desenvolupar la capacitat analítica i d’abstracció, d'intuïció i de pensament lògic i que capaciti els titulats per aplicar els coneixements adquirits en àmbits que inclouen tant la docència i la investigació com la indústria, l'empresa i l'administració.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,925

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 13,254
 • 2021-22: 13,218
 • 2020-21: 13,202
 • 2019-20: 12,854
 • 2018-19: 12,684
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

12,842

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 13,254
 • 2021-22: 13,114
 • 2020-21: 13,148
 • 2019-20: 12,762
Nota de tall per a majors de 25 anys

7,063

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Ciències Generals, Geologia i Ciències Ambientals, Química i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

75 places

Demanda en 1a opció 2023-24

123 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

77 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (70%)
 • Castellà (25%)
 • Anglès (5%)

Horari

Torn de matí (de 8.00 a 14.00 hores)

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar els 60 ECTS corresponents al primer curs en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats