MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis permeten adquirir una formació sòlida en telecomunicació i informàtica aplicable per dissenyar, implementar i operar les xarxes de comunicacions (accés, transport, àrea local, de sensors i sense fils) i els seus serveis i aplicacions (tecnologia, web, correu electrònic, compartició de fitxers, jocs en xarxa i comerç electrònic).

El grau habilita per a l'exercici de les professions regulades d’enginyer tècnic de telecomunicació i d’enginyer de telecomunicació. En aquest últim cas caldrà cursar el màster oficial en Enginyeria de Telecomunicació.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

7,633

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 7,745
 • 2021-22: 5,350
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

7,240

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 7,052
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb un  0,2: Física, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Tècnic, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geologia i Ciències Ambientals i Química.

Ponderacions 2025:

 • Ponderen amb un  0,2: Física, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Tècnic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geologia i Ciències Ambientals i Química.

Ponderacions 2026:

 • Ponderen amb un  0,2: Física, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Dibuix Tècnic i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

L'oferta es fa de forma conjunta amb el grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Castelldefels).

Demanda en 1a opció 2023-24

80 sol·licituds

Inclou la demanda del grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Castelldefels).

Matrícula 2023-2024

91 matriculats

Inclou la matrícula del grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (Castelldefels).

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (41%)
 • Castellà (41%)
 • Anglès (18%)

Horari

Matí o tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'alumne ha de tenir capacitat de lideratge i de direcció de projectes, així com esperit emprenedor i ha d'estar obert als canvis, donat que haurà de desenvolupar la seva activitat en entorns dinàmics i en constant evolució. És recomanable que tingui també capacitat de treball en equip.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar 42 crèdits de la fase inicial del pla d'estudis (que correspon als 60 crèdits de primer) en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats