MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis proporcionen una formació general en l'àmbit del Dret que permet entendre l'estructura i les funcions dels ordenaments jurídics i de les seves normes, assimilar els continguts bàsics de les diferents branques de la disciplina i saber aplicar les tècniques d'argumentació i d'interpretació de les normes jurídiques.

S'ofereixen 7 itineraris:
Dret públic, Dret penal, Dret del treball i de les relacions laborals, Dret privat, Dret de l'empresa, Estudis internacionals i Dret financer i tributari.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,914

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,928
 • 2021-22: 11,368
 • 2020-21: 11,008
 • 2019-20: 10,666
 • 2018-19: 10,352
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,870

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,756
 • 2021-22: 11,136
 • 2020-21: 10,904
 • 2019-20: 10,618
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Geografia i Llengua i Cultura Gregues.

Oferta de 1r curs 2024-25

260 places

Demanda en 1a opció 2023-24

388 sol·licituds


 

Matrícula 2023-2024

287 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis. El primer termini inclou el cost dels serveis administratius i el 60% del preu dels crèdits matriculats. La universitat fa el càrrec del pagament els dies immediatament posteriors a la matriculació. El 40% restant es paga durant la segona quinzena de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (50%)
 • Castellà (40%)
 • Anglès (10%)

Horari

Torn de matí o torn de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha d'haver desenvolupat una certa comprensió dels conflictes socials i de les regles que els regeixen. És recomanable que tingui capacitat crítica i compromís ètic, així com una aptitud pel raonament abstracte i una certa capacitat de memorització.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Estudis relacionats