MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb uns coneixements amplis en ciències de la vida i tecnologies que els permetin desenvolupar la seva activitat en els diversos àmbits relacionats amb les aplicacions dels sistemes biològics, és a dir, dels organismes, les cèl·lules, les parts de la cèl·lula i les macromolècules, amb la finalitat de produir béns i serveis.

S'ofereixen 2 itineraris:
Biotecnologia dels aliments i Biotecnologia biomèdica.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

11,067

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,335
 • 2021-22: 11,360
 • 2020-21: 11,124
 • 2019-20: 10,568
 • 2018-19: 10,626
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,760

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,802
 • 2021-22: 10,776
 • 2020-21: 10,280
 • 2019-20: 6,798
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,438

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026: 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

74 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

42 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (70%)
 • Castellà (25%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que els estudiants tinguin coneixements de les matèries bàsiques de la titulació (química, matemàtiques, física i, especialment, biologia).
 • És recomanable disposar del nivell bàsic d'una llengua estrangera (preferentment l'anglès) i d'informàtica.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats