MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta doble titulació pretén formar professionals amb uns coneixements amplis en ciències de la vida i ciències de l'enginyeria destinats a aconseguir l'aplicació d’organismes, cèl·lules i biomolècules a la producció de béns i serveis, i que estiguin capacitats també per a l'estudi de la vida a escala molecular. 

 4 itineraris: Biotecnologia dels aliments, Biotecnologia biomèdica, Nutrició molecular i Bioquímica clínica i forense

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (309 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,470

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,728
 • 2021-22: 12,811
 • 2020-21: 12,788
 • 2019-20: 12,768
 • 2018-19: 12,630
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

12,144

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 12,558
 • 2021-22: 12,792
 • 2020-21: 11,550
 • 2019-20: 12,380
Nota de tall per a majors de 25 anys

6,938

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026: 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

15 places

Demanda en 1a opció 2023-24

36 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

18 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 18,46 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.254 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (80%)
 • Castellà (17%)
 • Anglès (3%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que els estudiants tinguin coneixements de les matèries bàsiques de la titulació (química, matemàtiques, física i, especialment, biologia).
 • És recomanable disposar del nivell bàsic d'una llengua estrangera (preferentment l'anglès) i de coneixements d'informàtica.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se com a mínim de 60 crèdits.
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats