MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis proporcionen el conjunt de coneixements teòrics i d'aptituds clíniques necessaris per exercir com a metge amb independència de l'orientació professional posterior, combinant els fonaments teòrics i conceptuals de la ciència mèdica amb l'experiència i capacitació clínica.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

6 anys (360 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,768

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,862
 • 2021-22: 12,852
 • 2020-21: 12,791
 • 2019-20: 12,329
 • 2018-19: 12,362
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

12,436

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 12,725
 • 2021-22: 12,708
 • 2020-21: 12,543
 • 2019-20: 12,182
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,563

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

130 places

Demanda en 1a opció 2023-24

626 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

143 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (70%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (10%)

Horari

Matí i tarda.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats