MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar infermers i infermeres capaços de donar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,683

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,980
 • 2021-22: 10,884
 • 2020-21: 10,468
 • 2019-20: 9,386
 • 2018-19: 9,380
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,274

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,476
 • 2021-22: 10,840
 • 2020-21: 10,062
 • 2019-20: 9,146
Nota de tall per a majors de 25 anys

7,250

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

190 places

Demanda en 1a opció 2023-24

292 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

200 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o en terminis mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre. 
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (79%)
 • Castellà (8%)
 • Anglès (13%)

Horari

Matí o tarda.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.  
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
 •  L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Estudis relacionats