MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals que gestionin i comprenguin la informació econòmica i empresarial, que sàpiguen sintetitzar-la i analitzar-la amb sentit crític, i que siguin conscients del caràcter pluridisciplinari dels problemes empresarials a l'hora d'analitzar-los i buscar-hi solucions.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,074

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 9,296
 • 2021-22: 9,294
 • 2020-21: 8,564
 • 2019-20: 8,328
 • 2018-19: 7,154
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

8,886

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,202
 • 2021-22: 9,150
 • 2020-21: 8,564
 • 2019-20: 8,284
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

100 places

Demanda en 1a opció 2023-24

149 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

112 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (79%)
 • Castellà (9%)
 • Anglès (12%)

Horari

De dilluns a divendres, torn de matí o de tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès en la direcció d'empreses o en la comprensió del funcionament de l'economia en general. S'aconsella que durant el batxillerat es cursin optatives de matemàtiques i idiomes, especialment l'anglès.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Estudis relacionats