MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals generalistes amb una base equilibrada de coneixements químics i habilitats pràctiques, que siguin capaços d'aplicar els seus coneixements a la resolució de problemes del sector i de valorar la importància d'aquesta disciplina en el context industrial, econòmic, mediambiental i social.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

7,842

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 9,052
 • 2021-22: 8,402
 • 2020-21: 7,622
 • 2019-20: 7,412
 • 2018-19: 6,667
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

7,548

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 8,856
 • 2021-22: 8,064
 • 2020-21: 7,396
 • 2019-20: 7,126
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2023-24

64 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

63 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (82%)
 • Castellà (3%)
 • Anglès (15%)

Horari

Torn de matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És convenient que l'estudiant tingui una sòlida formació en química, així com coneixements avançats en matemàtiques i física. És recomanable també que li agradi el treball de laboratori i que disposi d'una gran capacitat d'observació.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis. 

Estudis relacionats