MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals per a l'exercici de la docència en l'etapa de 6 a 12 anys. Els estudis es cursen en modalitat d'alternança, que permet combinar les classes a la universitat (de dilluns a dimecres) amb la formació en centres escolars (dijous i divendres), en contacte directe amb l'alumnat i els docents dels centres educatius des de primer curs.

S'ofereixen 5 itineraris:
Educació física, Música, Anglés, STEM i Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

8,182

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 7,688
 • 2021-22: 7,818
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

7,761

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 6,442
 • 2021-22: 7,673
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar, a banda de la Selectivitat, la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació Primària, que organitza la Generalitat.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP d'Educació
Exàmens de la convocatòria extraordinària: dijous 18 de juliol del 2024. Matrícula: entre el 12 i el 20 de juny.
La matrícula es fa a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat. El preu, sense bonificacions, és de 110 euros.
Exàmens de la convocatòria ordinària: abril del 2025. La matrícula es fa al febrer.

Oferta de 1r curs 2024-25

95 places

Demanda en 1a opció 2023-24

126 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

101 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, 10 dies després de la realització de la matrícula. El segon, del 30%, a mitjans de novembre, i el tercer, a finals de desembre, del 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (75%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (5%)

Horari

Torn de matí o de tarda.

 • Matí, de 8.00 a 14.00 hores
 • Tarda de 15.00 a 21.00 hores

De dilluns a dimecres l'estudiant del grau va a la facultat, i dijous i divendres acudeix a un centre educatiu.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir un bon nivell de coneixement en l'àmbit científic, matemàtic i social, a més de coneixements d'informàtica i una bona capacitat de comunicació oral i escrita.
 • A nivell personal, és recomanable que els alumnes tinguin habilitats de relació i interacció amb els infants i motivació per participar en processos grupals.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 24 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant quedarà exclòs dels estudis (no es computaran les convocatòries en què s'ha matriculat però no ha fet l'examen).
 • Els alumnes disposen com a màxim de 8 anys per completar els estudis (12 en la modalitat a temps parcial).

Estudis relacionats