MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que estiguin capacitats per a l'anàlisi i la reflexió sobre el territori i els fenòmens físics i socials que hi succeeixen i per dur a terme informes especialitzats en aquest àmbit, aportant-los també una formació teòrica per al pensament crític sobre les relacions entre territori i canvi global.

S'ofereixen 2 itineraris: Medi ambient i Planificació i gestió del territori.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

5,146

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 5,000
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,125

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024 i 2025:

 • Ponderen amb 0,2: Geografía, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Artístic, Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa i Història de l’Art.

  Ponderacions 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Geografía, Geologia i Ciències Ambientals, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Artístic, Fonaments Artístics, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues i Història de l’Art.

Oferta de 1r curs 2024-25

50 places

Demanda en 1a opció 2024-25

38 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (73,3%)
 • Castellà (26,2%)
 • Anglès (0,5%)

Horari

Majoritàriament en horari de matí, però amb algunes classes i sortides a la tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable haver superat amb èxit les assignatures de Batxillerat relacionades amb la geografia.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

 

Estudis relacionats