MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capaços de dissenyar, programar i crear productes interactius combinant coneixements d’enginyeria multimèdia, les arts digitals i les tecnologies interactives.

S'ofereix 1 itinerari: Disseny i desenvolupament de videojocs.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Matrícula 2023-2024

16 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 10.800 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160).
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català
 • Castellà
 • Anglès (14%)

Horari

De dilluns a divendres, matins o tardes.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir interès per les noves tecnologies i ser una persona creativa.

Normativa de permanència

Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.

Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.

Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Estudis relacionats