MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis tenen per objectiu formar professionals capacitats per identificar i atendre les patologies i la salut bucal de les persones.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (300 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

11,250

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 11,356
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 7,870
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2024-25

133 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 225 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 13.801 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis: el 50% immediatament després de formalitzar-la i l’altre 50% l’1 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català: 95%
 • Anglés: 5%

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14.30 hores.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular a primer curs de 60 crèdits ECTS. En els cursos posteriors, hauran de fer-ho de més de 36 i d'un màxim de 75. Pel que fa als ensenyaments impartits a temps parcial, es podran matricular d'un mínim de 18 crèdits i d'un màxim de 36 en tots els cursos.
 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats